Ленти

Ленти от различни материали, широчини и дебелини за текстилната инфустрия от Полком.

Галерия

Информация за лентите които предлагаме:
1.1. Памучна лента
Рибена кост или други сплитки в различни размери и цветове.
Използва се за декорация или като укрепващ материал
1.2. Сатенени ленти
Изработва се в различни цветове и размери от 3мм до 6см
Използва се за декорация или като укрепващ материал
1.3.Рипс ленти
Изработват се в различни цветове и размери от 3мм до 6см
Използва се за декорация или като укрепващ материал
1.4.Веревни ленти
1.4.1 Памучни – изработват се в различни цветове и размери
Използва се за декорация или като укрепващ материал
1.4.2 Сатенени -Изработват се в различни цветове и размери
Използва се за декорация или като укрепващ материал
1.5.Декоративни ленти:
Различни сплитки цветове и размери.
Използват се з декорация