google74b4a87881634848.html

Количества и размери

MEO BUTTONS предлага голям избор от размери на копчетата, които произвежда. Те могат да бъдат със следните големини:

9mm 14″ 9,5mm 15″ 10mm 16″ 10,5mm 17″ 11,5mm 18″ 12mm 19″ 13mm 20″
14mm 22″ 14,5mm 23″ 15mm 24″ 16mm 26″ 18mm 28″ 19mm 30″ 20mm 32″
21,5mm 34″ 23mm 36″ 25mm 40″ 26,5mm 42″ 28mm 44″ 30mm 48″ 32mm 50″
34mm 54″ 38mm 60″ 44mm 69″ 44,5mm 70″ 51mm 80″ 54mm 85″  

За поръчка на повечето видове копчета се изисква минимално количество. За различните модели, то е както следва:

  • Корозо Копчета – минимум 2000 бр.
  • Рогови копчета – минимум 2000 бр.
  • Уреа копчета – минимум 2000 бр.
  • Метални копчета – минимум 2000 бр.
  • Копчета от кокос -минимум 2000 бр.
  • Копчета от кост – минимум 2000 бр.
  • Дървени копчета – минимум 2000 бр.
  • Седефени копчета – минимум 2000 бр.