ЦИПОВА ЛЕНТА

Циповата лента е полиестер или памук. Пулерите и слайдерите могат да бъдат тон в тон с цвета на зъбите , или в цвят по желание на клиента
Размерите на зъбите са в големини 2,3,5,8,10. Може да се изработи само за спирални и метални ципове .

Галерия