Ποσότητες και μεγέθη

Η MEO BUTTONS προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μεγεθών των κουμπιών που παράγει. Μπορούν να είναι από τα παρακάτω μεγέθη:
9mm 14″ 9,5mm 15″ 10mm 16″ 10,5mm 17″ 11,5mm 18″ 12mm 19″ 13mm 20″
14mm 22″ 14,5mm 23″ 15mm 24″ 16mm 26″ 18mm 28″ 19mm 30″ 20mm 32″
21,5mm 34″ 23mm 36″ 25mm 40″ 26,5mm 42″ 28mm 44″ 30mm 48″ 32mm 50″
34mm 54″ 38mm 60″ 44mm 69″ 44,5mm 70″ 51mm 80″ 54mm 85″  
Για παραγγελία περισσότερων τύπων κουμπιών χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα. Για τα διαφορετικά μοντέλα, είναι ως εξής:
  • Κουμπιά κορόζο – το ελάχιστο 2000 τεμ.
  • Κουμπιά κέρατος – το ελάχιστο 2000 τεμ.
  • Κουμπιά ουρία – το ελάχιστο 2000 τεμ.
  • Μεταλλικά κουμπιά – το ελάχιστο 2000 τεμ.
  • Κουμπιά από καρύδα – το ελάχιστο 2000 τεμ.
  • Κουμπιά από οστά – το ελάχιστο 2000 τεμ.
  • Ξύλινα κουμπιά – το ελάχιστο 2000 τεμ.
  • Περλέ κουμπιά – το ελάχιστο 2000 τεμ.