google74b4a87881634848.html

Количини и димензии

MEO BUTTONS нуди голема палета копчињата,кои ги произведува во различни димензии. Тие можат да бидат со следните димензии:
 

9mm 14″ 9,5mm 15″ 10mm 16″ 10,5mm 17″ 11,5mm 18″ 12mm 19″ 13mm 20″
14mm 22″ 14,5mm 23″ 15mm 24″ 16mm 26″ 18mm 28″ 19mm 30″ 20mm 32″
21,5mm 34″ 23mm 36″ 25mm 40″ 26,5mm 42″ 28mm 44″ 30mm 48″ 32mm 50″
34mm 54″ 38mm 60″ 44mm 69″ 44,5mm 70″ 51mm 80″ 54mm 85″  

 

За нарачка на повеќе видови копчиња се бара минимум количина. За различните модели,тоа е следното:
  • Корозо копчиња – минимум 2000 бр.
  • Kопчиња од рогови – минимум 2000 бр.
  • Уреа копчиња – минимум 2000 бр.
  • Метални копчиња – минимум 2000 бр.
  • Копчиња од кокос -минимум 2000 бр.
  • Копчиња од коска – минимум 2000 бр.
  • Дрвени копчиња – минимум 2000 бр.
  • Бисерни копчиња – минимум 2000 бр.