Количини и димензии

MEO BUTTONS нуди голема палета копчињата,кои ги произведува во различни димензии. Тие можат да бидат со следните димензии:
9mm 14″ 9,5mm 15″ 10mm 16″ 10,5mm 17″ 11,5mm 18″ 12mm 19″ 13mm 20″
14mm 22″ 14,5mm 23″ 15mm 24″ 16mm 26″ 18mm 28″ 19mm 30″ 20mm 32″
21,5mm 34″ 23mm 36″ 25mm 40″ 26,5mm 42″ 28mm 44″ 30mm 48″ 32mm 50″
34mm 54″ 38mm 60″ 44mm 69″ 44,5mm 70″ 51mm 80″ 54mm 85″  

За нарачка на повеќе видови копчиња се бара минимум количина. За различните модели,тоа е следното:

Корозо копчиња

минимум 2000 бр.

Kопчиња од рогови

минимум 2000 бр.

Уреа копчиња

минимум 2000 бр.

Метални копчиња

минимум 2000 бр.

Копчиња од кокос

минимум 2000 бр.

Копчиња од коска

минимум 2000 бр.

Дрвени копчиња

минимум 2000 бр.

Бисерни копчиња

минимум 2000 бр.

POLYESTER BUTTONS ( SHEET ) POLYESTER BUTTONS ( ROD )
SIZE MM 1 DRUM SIZE MM PCS
GRS PCS
14 9 120   14 9 30.000
16 10 95   16 10 30.000
18 11.5 75   18 11.5 30.000
20 12.7 62   20 12.7 20.000
22 14 48   22 14 15.000
23 14.5 45   23 14.5 15.000
24 15 42   24 15 15.000
26 16 34   26 16 15.000
28 18 32   28 18 13.000
30 19 25   30 19 13.000
32 20 23   32 20 10.000
36 23 18   36 23 8.000
40 24 14   40 24 8.000
44 28 12   44 28 6.000
48 30 10   48 30 6.000
54 34 8   54 34 5.000
60 37.5 5   60 37.5 5.000