Гравирани Копчиња

Категоријата гравирани копчиња може да содржи натпис или натпис и лого на фирма. Копчињата се гравираат ласерски, а самото гравирање се прави на крајот на копчето или одозгора.
Кога гравираните копчиња се од полиестар,гравирањето може да се направи и во боја, различна од бојата на копчето. Нашата фабрика користи најсовремените технологии за гравирање на копчиња, кои овозможуваат гравирањето да се изведува си помошта на ласер во боја, без да се применува дополнително бојадисување.

При гравирање на копчиња од рог, натписот секогаш е во портокалова боја,кое може да служи за разликување на вистинското рог копче.

Галерија