Облечени копчиња

Изработувањето на облечените копчиња бара исклучително внимание и прецизност. Облечените копчиња се изработуваат како од материјал,така и од кожа, на донесени од страна на клиентот материјали.

Големините,кои ги нудиме се од 14 до 40,а во зависност од желбите на клиентите можат да бидат изработени и во друга големина,но оваа изработка ќе биде рачна.

Освен големиот асортиман од модели,кои ги нудиме,ние можеме да ги изработиме вашите копчиња и 1 кон 1,според даден од вас дизајн.