Kопчиња од рогови

Традиционалните Kопчиња од рогови се поскапи од пластичните или полиестар копчињата. Поскапи се и од корозо копчињата. Но се пак е вистинско задоволство да ги допираш,да ги гледаш природните шари,да ја почувствуваш топлината,карактерна само за природните материјали.
Поради тоа има верни обожаватели и нивната побарувачка е постојана.

Галерија

Можности, кои ги нуди материјалот

Животинскиот рог е неповторлив и ги префрлува своите квалитети и врз направените од него Копчиња од рогови .Неговите квалитети и карактеристики како дебелина,структура,шари,боење се во зависност од видот,возраста,здравствената состојба на животното. Современите технологии ја разоткриваат неговата убавина и дават можност за обработувањето му според претходно изработени проекти од дизајнерите.
Во зависност од димензиите,дополнителното обработување,пофината или погруба текстура Копчиња од рогови се соодветни за различниапо стил,материјал и намена облека.
Тие се одличен додаток кон облеката од природни материјали. Рачно плетената облека ги сака Подебелата облека исто,но не се откажува и спортско елегантниот стил.

Историја

Откако луѓето почнале да се завиткуваат со кожа, настанала потребата таа да се прицврстува со нешто. Ако некој тврди, дека знае со што точно – тој сигурно претерува. Но е блиску до умот дека било материјал, со кои тие секојдневно се соочувале и кој прво се научиле да обработуваат. А тоа веројатно биле дрвото и роговите на изедените животни. Се разбира тоа не биле копчиња од рогови ,во видот кој ни е познат денес,но во случајот е важна не формата,а функцијата.

Лесен пристап до материјалот и лесно обработување.

Тоа несомнено се сериозни фактори,кога луѓето од тоа време започнале да ги произведуваат своите први алати за труд,декорации и предмети за домаќинството. Тоа определува појавувањето и на првите Kопчиња од рогови . Кон нив покасно се додале и природната убавина и уникатност на структурата и шарите кај роговите на различните животни. Материјалот е доволно мек,за да се обработува без напори и со примитивни орудија за труд,а и од друга страна доволно цврст за да ги задоволи своите функции.
Од многу години до сега луѓето не прекинале да ги користат Kопчиња од рогови,независно од модата и мислењата за убавина и функционалност.

Зошто и денес ни се допаѓаат Kопчиња од рогови?

Времињата се менуваат,се мењаваат и навиките .Се пременил и односот кон копчињата. На предна линија излегува чисто утилитарната им функција- да закопчуваат и прицврстуваат облеката врз телото,а и магичната им- да дејствуваат како амулет и да го чуваат своја сопственик од лоши сили и магии. Скоро сите луѓе ја искористувале нивната можност да го разубавуваат својот надворешен изглед .Во некои моменти тоа било и предизвик и занаетчии,уметници и дизајнери мереле сили на полето на малото копче,претворајќи го во накит.

Во други времиња врз нив започнале да стават ознаки,кои да покажуваат кон која фамилија или род припаѓа нивниот сопственик. И едноставните копчиња од рогови извршувале сите овие функции и задачи. Денес го цениме поради природното им потекло,кое одговара во целост на желбата да користиме само природни материјали. Нивното производство не ја загадува околината.

Непотребните или загубени копчиња се рециклираат безбедно и на природен начин. Нудат чувство на нешто вистинско и топло. Поради индивидуализираното потекло на суровината,секое од Kопчињата од рог с е уникатни и скоро е невозможно да се најдат две апсолутно еднакви.

Kопчиња од рог за манијаци.

Луѓето,кои се опседнати од уникати одбираат Kопчиња од рог на бизони. Роговите на големите животни се многу цврсти и поради тоа потешко се обработуваат. За да се задоволат барањата на потрошувачите е потребно да се зачува природниот колорит и структурните линии на материјалот .Некогаш се изработувале рачно. Денес за тоа се користат модерни машини. Овие Kопчиња од рог се ефектен додаток за капути,одела и панталони.