google74b4a87881634848.html

Boynuz düğme

En pahalı düğme çeşitlerinden biri olan boynuz düğme doğal düğme çeşitlerimizden biridir.. Ancak bunlara dokumak, doğal çizgilere bakmak, yalnız doğal malzemelere özgü sıcaklığı sezmek gerçek memnuniyet verir.

Bu yüzden boynuz düğmesinin kalıcı hayran grubuna sahip olup çok aranmaktadır.

Malzemenin önerdiği imkânlar

Hayvan boynuzu eşsiz bir malzeme olarak boynuzdan üretilen düğmelere de eşsiz özelliklerini kazandırır. Boynuzun kalınlık, yapı, renk, desen gibi özellikleri hayvan türü, yaşı, sağlık durumuna bağlıdır. Çağdaş teknolojiler sayesinde boynuzun güzelliğinin açığa vurulması ve desinatörlerin önceden hazırladığı tasarımlara göre biçimlendirilmesine imkân sağlanır.

Boynuz düğme boyut, ek işleniş, daha ince veya daha kaba yapısına bağlı olarak üslubu, kumaşı ve kullanım amacı farklı olan giyimlere uygundur.

Bunlar doğal malzemelerden yapılan giyimlere mükemmel bir aksesuardır. Elle örgü ve daha kalın giyim boynuz düğme ile el ele gider. Narin spor giyimi de bunları sever.

Tarihçe

İnsanları deri ile örtülmeye başladıkları zaman bunların bir şeyle takılması ihtiyacı meydana gelmiş. O şeyin ne olduğunu bildiğini iddia eden varsa, iddiaları abartılmıştır kuşkusuz. Ancak bu şeyin dedelerimizin her gün yüz yüze geldikleri ve işlemesini öğrendikleri bir madde olması akla yakın. Tahta ve hayvanların boynuzları söz konusudur herhalde.

Elbette, o zamanki düğme bugün bildiğimiz ve kullandığımız boynuz düğme gibi değilmiş, ancak önemli olan biçim değil, işlevdir.

Malzemenin kolay elde edilmesi ve işlenmesi

Eski insanların ilk aletlerini, süslerini ve ev eşyalarını imal etmeye başladıkları zaman malzemenin kolayca elde edilmesi ve işlenmesi önemli etkenler arasında yer alıyormuş. Bunlar ilk boynuz düğmelerin ortaya çıkmasına sebep olmuşlar. Daha sonraları bunlara ayrı ayrı hayvan türlerinin boynuzlarının doğal güzelliği, eşsiz yapı ve deseni de eklenmiş.

Bu hammadde hem çaba harcanmaksızın işlenmek üzere yeterli derecede yumuşak, hem de kendisine tahsis edilen işi yerine getirmek üzere yeterli derecede katıdır.

Asırlardan beri bu yana insanlar, moda ve güzellik ile fonksiyonellik anlayışlarına bakılmaksızın boynuz düğmeleri kullanmaya devam ediyorlarmış.

Bugün boynuz düğmeleri neden beğeniyoruz

Zaman geçince gelenekler değişiyormuş. Düğmeye karşı davranış da değişiyormuş. Bunların kah giyimi iliklemek ve beden üzerine kalıcı olarak takmak gibi saf uygulama işlevi, kah sahibini kötü kuvvetlerden ve fena edenlerden korumak gibi sihirbaz gücü üstünlük kazanıyormuş. Ayrıca insanlar düğme ile dış görünüşüne bir süs takmak imkânından hiçbir zaman kaçırmamışlar. Zanaatkar, ressam ve dizayn uzmanları gibi sanat adamları bununu meydan okumasını kabul edip bir birleriyle yarışarak ufak düğmeyi süs haline getiriyorlarmış.

Diğer dönmelerde ise düğme sahibinin hangi aileden veya soydan geldiğini gösteren işaretler kullanılmaya başlamışlar.

Ve basit boynuz düğme bu işlev ve görevlerin tümünü başarı ile yerine getiriyormuş.

Bugün boynuz düğmesine çevreye özen eğilimine uygun olarak kullanılan doğal malzemesi sayesinden yüksek değer biçiliyor. Bunların üretimi çevreyi kirletmez. Gerekli olmayan veya kaybedilen düğmeler doğal yollardan kolayca ve güvenilir olarak yeniden işletilir. Bunlar gerçek ve sıcak bir şey sezisini uyandırır. Hammaddenin özel menşei açısından hazır düğmelerden her biri eşsiz olup birbirine tıpa tıp benzeyen iki boynuz düğmesi bulamazsınız.

Düşkünlere boynuz düğmeleri

Orijinallik düşkünleri bizon boynuzundan yapılan düğmeleri seçiyor. Büyük hayvanların boynuzları çok katı oldukları için zorla işleniyor. Tüketici talepleri karşılanmak için malzemenin doğal rengi ve yapı deseni muhafaza edilmelidir. Eskide bu tüp düğme elle yapılmıştır. Bugün modern makine kullanıyoruz. Bu boynuz düğmeleri palto, takım ve pantolon için etkili bir aksesuardır.