google74b4a87881634848.html

Korozo Düğme

Düğme kadim zamanlardan beri insana eşlik etmiş. Pirinç çağına isabet eden en eski örnekler Hindistan’da keşfedilmiştir. Bu ufak aksesuara duyuluna ilgi refah ve kalkınma zamanlarında yükseliş, yoksulluk ve zorbalık zamanlarında ise düşüş göstererek bugüne kadar zikzaklı yolundan geçiyormuş.

Yeşil dalga” veya düğme üretiminde ekolojik yöntemler eğilimi

Karmaşık endüstriyel işletme sürecini gerektirmeyen yenilenebilir doğal kaynakların kullanılması eğilimi son birkaç onyıl içinde bütün dünyayı fethederek düğme üretimini bile etkilemiştir. Düğme sık sık boynuz, tahta, sedef, fildişi, kork, korozo gibi doğal malzemelerden imal edilmeye başlamıştır.

Sözüm ona “korozo düğme” yukarıda sıraladığımı malzemelerin en az bilinenidir, herhalde.

Gerçekten korozo ne olduğunu bilmediğiniz olsa bile korozo düğme kullanmışsınız mutlaka. Bunlar çok yaygın çünkü üretildikleri malzeme ucuz, kaliteli, doğal, kolayca işlenir ve boyalanır.

“Korozo” nedir ve nereden geliyor

“Tagua” veya “korozo” denilen Phytelephas türünden tropikal palmiye Güney Amerika’nın yağmur ormanlarında yetişiyor. Bu palmiyenin büyük meyvelerinde birkaç kahverengi kabuklu ve çok katı beyaz içerikli fındık var. Bu fındığın dış görünüşü ve güneş etkisi ile sararması fildişi andırdığı için “bitkisel fildişi” diye adlandırılıyor. Bu benzerliğe yüksek değer biçiliyor. Yerli zanaatkârlar turist çevrelerinde çok ünlü, güzelliği inanılmaz küçük heykelcikler yapıyorlar.

“Tagua” fındıkların Ekvador’dan Avrupa’ya ilk ithalatı 18. Yüzyılın sonlarında yapılmıştır. Ticaret çok yoğunmuş. 1920 yılında ABD’de düğmelerin % 20’sinden fazlası bu hammaddeden yapılan korozo düğmesiymiş

Korozo, plastiklerin İkinci Dünya Savaşından sorası akınında hemen hemen unutulmuş. Ancak çevre sağlığının korunması eğilimi ve doğal malzemelerin talebi ile birlikte bitkisel fildişi düğmelerinin kitle üretimi acele yenileniyor.

Pratik olarak korozo hammaddesi tükenmez haldedir. Bunun elde edilmesi için ağaçların kesilmesi gerekli değil. Yere düşen meyveler toplanır, meyve eti hayvanlara verilir, fındık ise düğme fabrikalarına ve sanat atölyelerine gönderilir. Yalnız kendiliğinden yere düşen meyvenin çekirdeği işlenebilecek derecede olgundur.

Çağdaş korozo düğmenin öncelikleri

Bir taraftan, artık belirttiğimiz gibi korozo düğmenin üretimi çevreye hiç bir zarar getirmez. Öte yandan, dizayn çeşitliliğinde inanılmaz imkanlar sağlar. Bu malzemeyi mikroskop ile incelediğimizde sıralı bitkisel lifler göreceğiz. Bu özellik düğmeye olağanüstü sağlamlık ve çizilme ve yaralanmaya dayanıklılık kazandırır. Hammaddedeki gözenekler ise boyaları 3-4 mm derinliğine emerek yüksek kaliteli boyalamaya imkân sağlar.

Bu düğmelerin imalatında çeşitli yöntemler kullanılır. Korozo kesilebilir, basılabilir, lazer ile oyulabilir, ateş ile delinebilir, cilalanabilir, beyazlatılabilir, renklendirilebilir. Böylece modellerin çeşitlendirilmesi ve özel çehre kazandırılması için sayısız varyantlar sağlanır. Pratik olarak düşünebildiğiniz her türlü model yapılabilir, deliklerin sayısı de 2 veya 4’ten farklı sayıda olabilir, boyutlar ise her şeyden önce ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

Uzmanlara göre fındığın eşsiz yapısı sayesinde birbirine eşit iki fındık bulunmadığı için her düğme eşsizdir.

Düğme yüzeyindeki lif izleri işlenme ve boyalama işleminden sonra bile ortadan kaldırmaz ve böylece ürün ayırt edilir ve tanınabilir hale getirilir.

Korzo, fındıkların kolayca elde edilmesi ve zengin hasatları sayesinde diğer doğal malzemelere kıyasla daha ucuzdur. Aynı zamanda etkili korzo düğmeler polyester düğmelerinden daha pahalı ve tamamen normal ve anlaşılır çünkü hammadde Ekvador’dan geliyor, her fındık ayrı olarak işleniyor, kullanılan boya da hiç de ucuz değildir.

Korzoya gerekli bakım

Korzo düğmeli giyim çamaşır makinesinde çok sıcak su ile yıkanabilir. Kuru temizlik ve ütülemeye dayanıklıdır. Yıkama sırasında düğme yok denecek kadar az su emer ve kuruma sırasında biçimi ve hacmini tamamıyla yeniler. Ancak giyimi 24’ten fazla saat için suya dalmış olarak bırakmak iyi değil.

Korozo düğme imalatında zehirli veya zararlı maddeler ve kimyasallar kullanılmadığı için düğme toksik değildir.